5 articles
  • Tarasa - Talon bloc - Sandales à talon haut
  • Savannah - Talon compensé - Sandales à talon compensé
  • Savannah - Talon compensé - Sandales à talon compensé
  • Falelia - Talon bloc - Sandales à talon haut
  • Falelia - Talon bloc - Sandales à talon haut