7 articles
  • Kassian - Sandale
  • Kassian - Sandale
  • Tarasa - Talon bloc - Sandales à talon haut
  • Tayvia - Talon bloc - Sandales à talon haut
  • Falelia - Talon bloc - Sandales à talon haut
  • Makenzie - Talon bloc - Sandale à talon moyen